Mega ID

Mega ID

Giải pháp kết nối trực tuyến sử dụng cộng đồng chung của VNPT EPAY

MegaID là ID (hay định danh tài khoản) duy nhất cho tất cả các khách hàng sử dụng dịch vụ của VNPT EPAY. Tất cả các khách hàng chỉ cần dùng 1 tài khoản duy nhất, đăng nhập 1 lần và sử dụng tất cả các sản phẩm dịch vụ.

MegaID gắn liền với Ví điện tử MegaPayment cho phép khách hàng có thể sử dụng các tiền VND (MegaCash) hoặc điểm thưởng (MegaPoint) để mua/bán trao đổi các sản phẩm/dịch vụ trên hệ thống của VNPT EPAY và các đối tác liên kết.

MegaID được xác thực và bảo mật an toàn bởi các nhà cung cấp dịch vụ bảo mật hàng đầu trên thế giới. Chuẩn bảo mật tuân thủ chuẩn quốc tế nên dễ dàng cho các đối tác tích hợp triển khai linh hoạt.