Megabank

Mô tả dịch vụ:

Là dịch vụ thanh toán trực tuyến cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp chấp nhận thanh toán bằng thẻ ghi nợ nội địa, thẻ thanh toán quốc tế qua Internet

Các loại thẻ được chấp nhận:

Các loại thẻ ghi nợ nội địa (Do Ngân hàng tại Việt Nam phát hành): Chấp nhận thẻ của 26 Ngân hàng nội địa

Các loại thẻ thanh toán quốc tế: Visa, MasterCard

Tính năng:

Là Kênh nạp tiền cho Game Online/dịch vụ trực tuyến

Là Kênh thanh toán cho các hàng hoá thương mại điện tử

Lợi thế của EPAY:

Chấp nhận thanh toán cho tất cả các thẻ ngân hàng nội địa

Chấp nhận thanh toán cho các loại thẻ quốc tế

Phí dịch vụ cạnh tranh, đặc biệt là phí thanh toán thẻ Quốc tế

Thanh toán linh hoạt:  theo ngày, theo tuần, theo tháng

Công cụ hỗ trợ khách hàng online 24/7