Ví điện tử MegaV

Mô tả dịch vụ:
Ví điện tử MegaV (MegaV) là Ví điện tử do VNPT EPAY xây dựng và phát triển, được ngân hàng nhà nước cấp phép triển khai cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán theo Quyết định số 21/GP-NHNN ngày 22/01/2016 về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Tính năng:

Nạp tiền/ rút tiền linh hoạt theo thời gian thực qua 37 ngân hàng nội địa và hệ thống thẻ Visa/Master 

Chuyển tiền nội bộ từ tài khoản MegaV này sang tài khoản MegaV khác
Thanh toán hóa đơn vay tiêu dùng
Nạp tiền và mua mã thẻ điện thoại
Quản lý thông tin tài khoản, quản lý giao dịch
Website dịch vụ
www.megav.vn