Tầm nhìn

VNPT EPAY LÀ MỘT TRONG BA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ QUY MÔ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Sứ mệnh

VNPT EPAY LÀ MỘT TRONG BA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ QUY MÔ LỚN NHẤT VIỆT NAM

Đối với Xã hội

EPAY cung cấp các dịch vụ thanh toán tiện lợi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng và thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội.

Đối với nhân viên

EPAY xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện với cơ hội phát triển tốt nhất và đãi ngộ xứng đáng cho nhân viên, là nơi mỗi người được ghi nhận, thấu hiểu và đối xử công bằng.

Đối với Khách hàng

EPAY cung cấp dịch vụ tin cậy, hợp tác bền vững, luôn đồng hành cùng Khách hàng.

Đối với Cổ đông

EPAY mang lại giá trị đầu tư hiệu quả, lâu dài cho Cổ Đông.