Tin tức - VNPT EPAY JSC
Tin mới
Đăng ngày: 03/01/2018 11:39

Một làn sóng sáp nhập, xu hướng mở cửa hàng truyền thống và phát hành tiền ảo để huy động vốn có thể diễn ra tại khu vực này năm 2018.

Tin mới
Đăng ngày: 28/12/2017 10:37

Đi theo xu hướng thế giới, các nhà bán lẻ truyền thống ở Việt Nam dần nhận ra rằng họ phải hiện diện thường xuyên trên mạng Internet, phải buôn bán xuyên biên giới nếu không sẽ bị bỏ lại phía sau trước những ưu thế vượt trội mà thương mại điện tử đang sở

Tin mới
Đăng ngày: 26/12/2017 10:12