Tuyển dụng - VNPT EPAY JSC

Tuyển dụng

VNPT EPAY LUÔn chào đón những thành viên gia nhập gia đình epay nếu bạn đáp ứng đủ những điều
kiện tuyển dụng của công ty đề ra

Ứng tuyển ngay
Danh sách tin tuyển dụng
Vị trí đang tuyển

13/11/2017 New

Trưởng nhóm Marketing & PR

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang cần tuyển vị trí Team Leader Marketing

27/04/2017 New

Chuyên viên kinh doanh [Phòng Kinh doanh Online]

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty đang cần tuyển vị trí Chuyên viên kinh doanh dự án nhằm bổ sung nhân sự.

13/11/2017 New

Project Manager

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang cần tuyển vị trí Project Manager

02/11/2017 New

Lập trình viên Android

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang cần tuyển vị trí Lập trình viên Android

04/04/2017 New

Lập trình viên iOS [Phòng Phát triển phần mềm]

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng các hình thức kinh doanh thánh toán trên nền tảng Mobile, công ty đang cần tuyển vị trí Lập trình iOS.

12/07/2016 New

Lập trình viên Java [Phòng Phát triển phần mềm]

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang cần tuyển vị trí lập trình Java

21/06/2017 New

Kế toán chính sách chế độ thuế

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, hiện nay công ty đang có nhu cầu tuyển gấp vị trí Kế toán chính sách chế độ thuế.