Tuyển dụng - VNPT EPAY JSC

Tuyển dụng

VNPT EPAY LUÔn chào đón những thành viên gia nhập gia đình epay nếu bạn đáp ứng đủ những điều
kiện tuyển dụng của công ty đề ra

Ứng tuyển ngay
Danh sách tin tuyển dụng
Vị trí đang tuyển

08/02/2017 New

Chuyên viên kinh doanh [Phòng Megapayment Hà Nội]

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty đang cần tuyển vị trí Chuyên viên kinh doanh dự án nhằm bổ sung nhân sự.

04/04/2017 New

Lập trình viên iOS [Phòng Phát triển phần mềm]

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng các hình thức kinh doanh thánh toán trên nền tảng Mobile, công ty đang cần tuyển vị trí Lập trình iOS.

12/07/2016 New

Lập trình viên PHP [Phòng phát triển phần mềm]

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang cần tuyển vị trí Lập trình PHP

08/07/2015 New

Nhân viên kiểm thử phần mềm

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT là một trong 3 đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử. Trong quá trình mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang có nhu cầu tuyển thêm 01 vị trí Nhân viên kiểm thử phầm mềm

21/09/2017 New

Chuyên viên Tuyển dụng

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang cần tuyển vị trí Chuyên viên tuyển dụng

21/06/2017 New

Kế toán chính sách chế độ thuế

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, hiện nay công ty đang có nhu cầu tuyển gấp vị trí Kế toán chính sách chế độ thuế.

09/12/2016 New

Chuyên viên thiết kế

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) nằm trong top 3 công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt nam. Hiện Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại vị trí Thiết kế, đồ họa.

28/04/2017 New

Chuyên viên kinh doanh [Phòng Bán hàng HCM]

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty đang cần tuyển vị trí Chuyên viên kinh doanh tại chi nhánh HCM nhằm bổ sung nhân sự.