Tuyển dụng - VNPT EPAY JSC

Tuyển dụng

VNPT EPAY LUÔn chào đón những thành viên gia nhập gia đình epay nếu bạn đáp ứng đủ những điều
kiện tuyển dụng của công ty đề ra

Ứng tuyển ngay
Danh sách tin tuyển dụng
Vị trí đang tuyển

27/04/2017 New

Chuyên viên kinh doanh [Phòng Kinh doanh Online]

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty đang cần tuyển vị trí Chuyên viên kinh doanh dự án nhằm bổ sung nhân sự.

08/02/2017 New

Chuyên viên kinh doanh [Phòng Megapayment Hà Nội]

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty đang cần tuyển vị trí Chuyên viên kinh doanh dự án nhằm bổ sung nhân sự.

04/04/2017 New

Lập trình viên iOS [Phòng Phát triển phần mềm]

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng các hình thức kinh doanh thánh toán trên nền tảng Mobile, công ty đang cần tuyển vị trí Lập trình iOS.

12/07/2016 New

Lập trình viên PHP [Phòng phát triển phần mềm]

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang cần tuyển vị trí Lập trình PHP

12/07/2016 New

Lập trình viên Java [Phòng Phát triển phần mềm]

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang cần tuyển vị trí lập trình Java

02/08/2016 New

Kế toán tổng hợp

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang cần tuyển vị trí Chuyên viên kế toán tổng hợp.

28/04/2017 New

Chuyên viên kinh doanh [Phòng Bán hàng HCM]

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty đang cần tuyển vị trí Chuyên viên kinh doanh tại chi nhánh HCM nhằm bổ sung nhân sự.

09/07/2016 New

Account Manager [Phòng Bán hàng Hà Nội]

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng hình thức kinh doanh với nhiều đối tác lớn có uy tín, Công ty đang cần tuyển vị trí Account manager có kinh nghiệm trong mảng tài chính ngân hàng, quản trị doanh nghiệp..