Tuyển dụng - VNPT EPAY JSC

Tuyển dụng

VNPT EPAY LUÔn chào đón những thành viên gia nhập gia đình epay nếu bạn đáp ứng đủ những điều
kiện tuyển dụng của công ty đề ra

Ứng tuyển ngay
Danh sách tin tuyển dụng
Vị trí đang tuyển

14/02/2017 New

[MGP.HCM] Chuyên viên kinh doanh

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty đang cần tuyển vị trí Chuyên viên kinh doanh dự án nhằm bổ sung nhân sự.

08/02/2017 New

[MGP.HN] Chuyên viên kinh doanh

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty đang cần tuyển vị trí Chuyên viên kinh doanh dự án nhằm bổ sung nhân sự.

05/09/2016 New

Admin dịch vụ

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) nằm trong top 3 công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt nam. Hiện Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại vị trí Admin dịch vụ.

22/08/2016 New

Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) nằm trong top 3 công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt nam. Hiện Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại vị trí Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu.

12/07/2016 New

Lập trình viên - PHP

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang cần tuyển vị trí Lập trình PHP

12/07/2016 New

Lập trình viên - JAVA

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang cần tuyển vị trí lập trình Java

02/08/2016 New

Kế toán tổng hợp

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang cần tuyển vị trí Chuyên viên kế toán tổng hợp.

09/07/2016 New

Account Manager mảng tài chính - Cổng Thu hộ Chi hộ

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng hình thức kinh doanh với nhiều đối tác lớn có uy tín, Công ty đang cần tuyển vị trí Chuyên viên kinh doanh - Cổng Thu hộ | Chi hộ - có kinh nghiệm trong mảng tài chính ngân hàng, quản trị doanh nghiệp..

28/11/2016 New

[Thực tập sinh] - Hệ thống

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) nằm trong top 3 công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt nam. Hiện Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự thực tập sinh thuộc phòng Hệ thống - khối Công nghệ.

28/11/2016 New

[Thực tập sinh] - Lập trình viên

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) nằm trong top 3 công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt nam. Hiện Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh Lập trình viên với các chế độ phụ cấp và môi trường làm việc hấp dẫn.