Tuyển dụng

VNPT EPAY LUÔn chào đón những thành viên gia nhập gia đình epay nếu bạn đáp ứng đủ những điều
kiện tuyển dụng của công ty đề ra

Ứng tuyển ngay
Danh sách tin tuyển dụng
Vị trí đang tuyển

07/09/2018 New

Chuyên viên Sales Admin

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty đang cần tuyển vị trí Chuyên viên Sales Admin nhằm bổ sung nhân sự.

31/07/2018 New

Chuyên viên kinh doanh tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty đang cần tuyển vị trí Chuyên viên kinh doanh dự án nhằm bổ sung nhân sự.

31/07/2018 New

Trưởng nhóm kinh doanh

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang cần tuyển vị trí trưởng nhóm kinh doanh

31/07/2018 New

Nhân viên kiểm thử phần mềm

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT là một trong 3 đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử. Trong quá trình mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang có nhu cầu tuyển thêm 01 vị trí Nhân viên kiểm thử phầm mềm (Tester)

31/07/2018 New

Lập trình viên Java

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang cần tuyển vị trí Java Developer

31/07/2018 New

Lập trình viên PHP

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang cần tuyển vị trí PHP Developer

11/06/2018 New

Lập trình viên mobile

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang cần tuyển vị trí Mobile Developer

24/09/2015 New

Chuyên viên quản trị mạng - hệ thống

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT là một trong 3 đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử. Trong quá trình mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang có nhu cầu tuyển thêm 01 vị trí Chuyên viên quản trị mạng - hệ thống

23/10/2018 New

Nhân viên dịch vụ Khách hàng

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng và phát triển, công ty đang cần tuyển vị trí Chuyên viên dịch vụ khách hàng nhằm bổ sung nhân sự.

27/04/2018 New

Phiên dịch viên Tiếng Hàn

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang cần tuyển vị trí phiên dịch viên tiếng Hàn

22/10/2015 New

Account Manager tại TP.HCM

Công ty Cổ phần thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty đang cần tuyển vị trí Chuyên viên kinh doanh tại TP.HCM