VNPT EPAY LỌT TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM NĂM 2021

VNPT EPAY 2021 매출 상위 500 기업 진입

VNPT EPAY chính thức lọt TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Năm năm 2021 – Vị trí số 334 (Nguồn: https://vnr500.com.vn/)

VNPT EPAY는 2021년 베트남 상위 500대 기업 중 334위에 위치하였습니다 (출처: https://vnr500.com.vn/)

Đây là quả ngọt cho quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của ban lãnh đạo cùng toàn bộ nhân viên của VNPT EPAY trong suốt thời gian qua.

이는 지난 시간 동안VNPT EPAY 경영진 및 직원들의 끊임없는 노력에 대한 달콤한 보상입니다

Bất chấp tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp trong năm 2021, nhưng với đường hướng lãnh đạo đúng đắn, VNPT EPAY đã đạt được những con số phát triển ấn tượng với tổng sản lượng năm 2021 đạt hơn 70 nghìn tỉ đồng, hơn 100 triệu giao dịch được xử lí mỗi năm, tốc độ tăng trưởng của Cổng thanh toán Megapay tăng hơn 300% so với năm 2020…

2021년 코로나로 인한 어려운 여건 속에서도 올바른 방향으로 성장하며 VNPT EPAY는2021년 총 거래량 70조 VND이라는 인상적인 수치를 달성하였습니다. 연간 1억 건 이상의 거래를 처리하고 있으며, 온라인 결제 솔루션 MegaPay는 전년도 대비 300% 이상 성장하였습니다

Với công nghệ Hàn Quốc tiên tiến kết hợp cùng đội ngủ nhân lực trẻ, nhiệt huyết và sáng tạo của Việt Nam, VNPT hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành quả rực rỡ hơn nữa trên con đường phát triển trong tương lai.

한국의 선진화된 기술과 열정적이고 창의적인 베트남의 젊은 인력과의 조화를 통해, VNPT EPAY는 앞으로도 더 많은 발전 및 빛나는 결과를 이뤄낼 것을 기대할 수 있습니다.