VNPT EPAY nhận chứng chỉ PCI DSS cao nhất

VNPT EPAY đáp ứng hệ thống kiểm định vô cùng nghiêm ngặt và nhận chứng chỉ bảo mật Quốc tế PCI DSS 3.2.1 cấp cao nhất (Service Provider Level 1).

Ngày 5/7, VNPT EPAY công bố chính thức nhận chứng chỉ bảo mật Quốc tế cấp cao nhất (Level 1) của nhà cung cấp dịch vụ (Service Provider) theo tiêu chuẩn bảo mật PCI DSS. Sau ba năm kể từ chứng nhận đầu tiên vào năm 2018, VNPT EPAY đã nâng cấp hệ thống bảo mật để vươn lên đạt cấp độ cao nhất của Chứng chỉ.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) là tiêu chuẩn bảo mật nhằm đảm bảo an ninh cho dữ liệu của thẻ thanh toán, được xác lập bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật (PCI SSC, Payment Card Information Security Standards Council), gồm năm thành viên là các tổ chức: Visa, MasterCard, American Express, Discover Financial Services, JCB International. Đây là chứng chỉ tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu Quốc tế cần thiết cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tài chính và fintech, nhằm tăng cường bảo mật thông tin tại các tổ chức Thẻ tín dụng Quốc tế.

Với hơn 10 triệu giao dịch được xử lý hàng tháng, đạt sản lượng 7.000 tỷ đồng (tương đương 350 tỷ won) VNPT EPAY hiện là một trong những đơn vị dẫn đầu thị trường với dịch vụ PG (Payment Gateway) tiên tiến và khác biệt đúng với khẩu hiệu "One Connection - All Payments" mà công ty đã đề ra.